Social media monitoring

Social Monitoring เครื่องมือที่ช่วยติดตามลูกค้าในโซเชียลมีเดีย

ในปัจจุบันลูกค้าของเราสามารถแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์ ซึ่งพวกเขามีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารกับเราผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทำให้ธุรกิจหรือพนักงานขายต้องจัดการกับข้อความที่ติดต่อเข้ามาในช่องทางโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นงานที่ค่อนข้างซับซ้อนและมักต้องการความช่วยเหลือจากเครื่องมือในการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ที่ใคร ๆ ต่างเรียกว่า Social Monitoring ที่ทำให้แบรนด์หรือธุรกิจสามารถติดตามลูกค้าในโซเชียลมีเดีย ซึ่งเสียงในที่นี่ไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นการกล่าวถึงแบรนด์หรือความคิดเห็นของลูกค้าในโซเชียลมีเดียที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

Social Monitoring เป็นอีกวิธีหนึ่งในการติดตามหรือเฝ้าระวังผลกระทบของการพูดถึงแบรนด์ในสื่อสังคมออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมาก โดยแบรนด์หรือธุรกิจจะสามารถเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างการติดตามและการรับฟังความเคลื่อนไหวของลูกค้าในสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยข้อกำหนดในการติดตาม (Monitoring) ลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกัน หากเราติดตามแล้วเราต้องรับฟังเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้น

Social media monitoring

Social media monitoring คือการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่รวบรวมข้อความหรือการพูดถึงแบรนด์และธุรกิจในสื่อสังคมออนไลน์ทางเดียว โดยจะมีการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อข้อความแต่ละข้อความ (เช่น ข้อความแสดงความคิดเห็น หรือข้อความที่มอบหมายให้แก้ไข เป็นต้น)

ในขณะที่การบันทึกข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์จะทำให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่ามากขึ้น ซึ่งนำไปสู่วิธีการทำให้ลูกค้าหรือผู้ชมคนอื่น ๆ โต้ตอบกับแบรนด์หรือคู่แข่งของคุณได้ ดังนั้นการฟังคือหัวใจสำคัญในการวิเคราะห์ว่าลูกค้ากล่าวอะไรเมื่อพูดถึงแบรนด์ของคุณ การฟังเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการดึงข้อมูลเชิงลึก ขณะที่การติดตามจะทำให้คุณพบช่องทางที่จะเพิ่มการพูดถึงและการมีส่วนร่วมของลูกค้าต่อแบรนด์ได้ต่อไป

ดังนั้นคุณควรใช้ Social Monitor เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการวัดความสำเร็จ และทำความเข้าใจถึงความแตกต่างที่จะช่วยผลักดันความพยายามในการติดตามลูกค้าของคุณในทิศทางที่ถูกต้องได้มากยิ่งขึ้น

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ borealisnaturopathic.com

Releated