ความฉลาดในการคิด ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

Creativity QuotientCQ (CQ) ความฉลาดในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

CQ (Creativity Quotient) เป็นความฉลาดในการคิด ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเด็กในยุคที่เต็มไปด้วยความต้องการไอเดียแปลกใหม่ และการปรับตัว ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกพัฒนา CQ ของเขาได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

เสริมสร้างจินตนาการให้เด็กๆ ด้วยกิจกรรมศิลปะ ดนตรี เช่น ชวนวาดภาพ ฟังเพลง หรือกิจกรรมเด็กๆ ชอบ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่หาได้ง่าย หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมศิลปะ และดนตรี จะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการมากขึ้น เช่น การระบายบนก้อนหินแทนกระดาษ การนำดอกไม้หรือ ใบไม้ที่ร่วงลงบนพื้นมาถูบนกระดาษให้เกิดสี นำก้อนหินมากระทบ กัน ให้เกิดเสียง นำทรายใส่ขวดน้ำเขย่าให้เกิดเสียง เป็นต้น

กระตุ้นให้ลูกคิดต่อยอด เป็นเด็กช่างถาม ช่างสังเกต และช่างสงสัยโดยการตั้งคำถามต่อยอดให้ลูกได้คิด จินตนาการ การชักชวนลูกค้นหาคำตอบที่ลูสงสัย เน้น ให้คุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครูเป็นผู้ช่วย หรือเป็นโค้ด ในการนำพาเด็กๆให้สนุกกับการเรียนรู้ต่างๆ เป็นคนที่คอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ค่ะ แล้วให้เด็กลงมือค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

ความฉลาดในการคิด ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ให้ลูกได้ทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ไม่เอากรอบความคิดของคุณพ่อคุณแม่ไปครอบงำลูก พร้อมชื่นชมในความพยายามของเด็กๆเมื่อเขาตั้งใจทำสิ่งต่างๆการชี้ให้ลูกไปซ้ายหรือขวาตามที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด มันอาจจะไม่ได้เป็นทางที่ลูกต้องการเดินลองปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งที่เด็กต้องการ โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกได้กล้าคิดกล้าแสดงออกได้อย่างเต็มที่

พาเด็กๆ ออกไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่มีประโยชน์ เช่นพาไปพิพิธภัณฑ์ หรือชมการแสดงสำหรับเด็กประสบการณ์จริง เป็นการเปิดโลกที่สำคัญสำหรับเด็ก ซึ่งเด็กๆ จะสามารถนำประสบการณ์เหล่านี้ไปปรับใช้กับเรื่องราวต่างๆ ในอนาคตต่อไปได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ borealisnaturopathic.com

ufa slot

Releated